Glemmen Gård – Fredrikstad

  • Type
  • Areal
  • Kombinasjonslokaler
  • 500 – 20000 m²
  • Bruttoareal
  • Byggeår
  • 500 m²
  • 1 m²

Adresse

Glemmen Gård,
1616 Fredrikstad

Beliggenhet

Glemmen Gård beliggende langs RV 109 mellom Sarpsborg og Fredrikstad er nå i ferd med å bli utnyttet til industri/kontor og forretningsformål.

Den nye næringsparken vil bli på 110 mål – samt 21 mål parkanlegg – beliggende ved Råbekken hvor det har det funnet sted en betydelig næringsutvikling de siste to-tre tiårene.

Glemmen Gård Næringspark er et av de få områdene hvor det ligger godt til rette for å etablere ny næring i Fredrikstad.
Kommuneplanen for Fredrikstad peker på Glemmen Gård som næringsområde.

Området er omgitt av næringsvirksomhet

Adkomst

Adkomst via hovedveien RV 109, via Evjebekkveien i øst og Smørbøttaveien i vest.

Innhold

Prosjektert næringseiendom tilpasset bruker.
Det blir anledning til å legge ut både store og mindre volumer.
Utformingen vil være avhengig av beliggenhet og naboskap.

Det er utarbeidet en helhetlig plan for grøntanlegg, inkludert skjermområde mot bebyggelsen, på tilsammen 21 mål.
Tilgjengeligheten til friområder bedres med grøntplanen ved at det anlegges tursti for å knytte tverrforbindelse langs Glommastien og Fredrikstadmarka.
Det skal også etableres et grønt belte mot Rolvsøyveien, hvor den flotte eksisterende allèen blir bevart.
Trær skal plantes og deler av området får en tilnærmet parkmessig behandling.
På de forskjellige delene av næringsfeltet blir det ulike rammebetingelser for bebyggelse.

Standard

Høy estetisk kvalitet og funksjonell bevisst utforming skal være retningsgivende.
Alle bygninger i Glemmen Gård Næringspark skal tilknyttes fjernvarme som gir et miljøbidrag til samfunnet.
Det er utarbeidet en helhetlig plan for grøntanlegg.

Tomten

Tomten er flat med opparbeidet infrastruktur. Det legges vekt på god landskapsarkitektur med tilpasning av veianlegg og bygninger.

Leie

Konferer oppdragsansvarlig

Leietid

Konferer oppdragsansvarlig

Krav til sikkerhet/betalingsbetingelser

Konferer oppdragsansvarlig

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 106
Gårdsnr: 202
Bruksnr: 123

Bilder

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann